A vár története:

A név visszavezethetö a régi Bernsteini-hegységben élö medvékre. Valaminta régi vár felé vezetö Bernsteini útra.

A vár eredete nagyon régi idökre vezethetö vissza. Vakószínüleg a IX. sz-ban épült a környék erös szikláira védvárként. Az elsö évezred óta a vár történetét föleg a védelmi politika határozta meg, mivel Ausztria, Magyarország és Csehország határvonalaihoz közel épült. Ez megmutatkozik a hatalmas küzdelmekben,háborúkban és a tulajdonjog sokszori változásában is.

Kr.u. 860-ban az egész terület a Salzburgi érsekséghez tartozott. Erimbert a Salzburgi érsek hübérese átadja a Pinkánál lévö földet szolgálójának Jakab „miles“-nak.

1119 - ? Miczban de genere Ákos a tulajdonos neve. A vár Magyarországhoz tartozik.

?-1234: II. Frigyes hercega vár tulajdonosa.

1236-ban IV. Béla magyar király elfoglalja és 1260-ban odaajándékozza II. Henrik Güssing-i grófnak. Ez a nemzetség Wildonból, aza Stájerországból származott. 1308-ig az Ö kezükben volt a vár, amikor II.Iban a Bernstein-i gróf nevet felveszi. Ez idö körül megkapták a földesurak a vértörvényszék jogát, igy a borostyánköi vár ura is.

1336-ban a güssingi és a bernsteini gróf Anjou Róbert magyar királytól döntö vereséget szenvedett. A vár a magyar korona tulajdona lesz. 1388-ban a Kaniszay családnak el lesz zálogosítva. 1482-ben a vár átmenetileg Korvin Mátyás, magyar király tulajdonába került.

1487-ben Königsbergi János megkapja a várat zálogul III. Frigyes császártól.

1529-ben a törökök ostromolják a várat, de nem tudják bevenni.

1532-ben egy újabb sikertelen török ostrom következik. Azután lett a bástyakoszorú felépíve, hogy a vár átéptíve, a menekülöknek menedéket nyújtson. Az építkezés 1590-ben fejezödött be.

1604-ben egy magyarokból, törökökböl és tatárokból álló hadsereg Bocskai István vezetésével hetekig ostromolta a várat.

1617-ben a belsö vár tornyában belecsapott egy villám, és az ott lévö löportornyot felrobbantotta. Az épület nagyon megrrongálódott, de a külsö eröítmények épen maradtak. Königsberg Lajos felépítteti újra a várat. A gótikus belsö építményt barokk stílusra változtatta. Az öregtornyokat lebontatta.

1644-ben Königsberg Kristóf eladja a várat és az egész uradalmat gróf Batthyány Ádámnak.

1647-ben Alsóausztria keleti része a Dunától a Rábáig Magyarországgal lett egyesítve.

1703-ban Batthyány Ádám özvegye átépítteti a vár déli részét.

1864-ben Batthánya Gusztáv eladja a várat Edward O´Egan nevü intézöjének.

1892-ben OÉgan örökösei eladják a várat Almásy Eduardnak. Ma is az Almásy család leszármazottjaink tulajdonában áll a vár.

1921-ben az elsö világháború után Nyugat Magyarországot Austriához csatolják, letrejön Burgenland.

1953-ban a vár egy része egy komfortos üdülöszállová lesz átalakítva.

A BOROSTYÁNKÖI VÁR